Σχετικά με το ΣΕΚ

Παρουσίαση της Σχολής

Η Σχολή (Σ.Ε.Κ. Α.μ.Ε.Α. Αθηνών) προσφέρει πάνω από είκοσι (20) χρόνια τις υπηρεσίες της στο χώρο εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Από το 2004, λειτουργεί υπό την εποπτεία της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», θυγατρικής εταιρείας του ΟΑΕΔ. Η Σχολή έχει σειρά διακρίσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πριν μερικά χρόνια είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ποιότητα των υπηρεσιών της στον τομέα αυτό.

Ως μοναδική Σχολή στην Ελλάδα που καταρτίζει αποκλειστικά Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,αποτελεί πρότυπο  και λειτουργεί ως παράδειγμα για την δημιουργία παρόμοιων σχολών και στην Ευρώπη. Η Σχολή αποτελεί επίσης περιζήτητο εργασιακό περιβάλλον για την πρακτική άσκηση φοιτητών διαφόρων Πανεπιστημιακών ειδικοτήτων, όπως Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών .

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης