Ανθρώπινο Δυναμικό της Σχολής 

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Η ομάδα των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ως έργο της ομάδας , ορίζεται κάθε ενέργεια  που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση των ατόμων , ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση  τους, καθώς απειλούνται  από κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι Δράσεις των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (συνεδρίες, ατομικές και ομαδικές, ενημέρωση / πληροφόρηση για παροχές   και δράσεις ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας, κ.α.) εξελίσσονται ταυτόχρονα με τις ενέργειες κατάρτισης.

 

Εκπαιδευτικοί - Διερμηνείς

Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο ως προς την διαχείριση των αναγκών των Α.μ.Ε.Α., έτσι ώστε να πραγματοποιείται ομαλά η επαγγελματική τους κατάρτιση, η πρόοδος και η εξέλιξή τους.

Η ομάδα εξειδικευμένων Διερμηνέων στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα είναι υπεύθυνη  για την κατανόηση των μαθημάτων και για την βοήθεια  των εκπαιδευτών και των μαθητών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης