Αγιογραφία Κατασκευή Εικόνων, Τέμπλων & Ιερών Ναών

Σκοπός

Το πρόγραμμα σκοπεύει να δώσει στους αποφοίτους την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη μελέτη της ορθόδοξης εικόνας, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν την ιδιαιτερότητα της Βυζαντινής Αγιογράφησης εικόνων. Κατά την διάρκεια της φοίτησης, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συλλογικές εργασίες αλλά και να δημιουργήσουν ατομικά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους τουλάχιστον δημοτικού που θέλουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που σχετίζεται με την ιερή μας παράδοση. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως αγιογράφοι .

1/3

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης