ΔΕΥΤΕΡΗ ημερήσια εκδρομή από την καλή μας διευθύντρια...

ΑΥΤΗ τη φορά στη Νέα Μάκρη!!!! 

ιούνιος 2016

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης