Τηλεκατάρτιση- εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.

Με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης παρέχονται δυο ειδικότητες:
– Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
– Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος
Στα προγράμματα τηλεκατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν άτομα με έντονα κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν και τους παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης από το σπίτι τους. 

1/2

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης