Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Οι απόφοιτοι θα μάθουν τις λειτουργίες ενός σύγχρονου λογιστηρίου, θα κατανοήσουν το Ε.Γ.Λ.Σ., και θα μπορούν να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό θα αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις από την εκμάθηση ενός προγράμματος εμπορικής διαχείρισης και γενικής λογιστικής και παράλληλα τον προγραμματισμό εφαρμογών γραμματειακής υποστήριξης.

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου και άνω. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε ως  βοηθοί λογιστού, είτε ως υπάλληλοι διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.

Σκόπός

1/2