Σκοποί & Στόχοι

Η επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) ανέργων Ατόμων με Αναπηρία σε ειδικότητες που συνάδουν με το πλαίσιο δυνατοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου, και που συμβάλλουν επίσης στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας ή και την αυτοαπασχόληση.

Η ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική βοήθεια των καταρτιζόμενων, ώστε να εμψυχωθούν και να ενθαρρυνθούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, αλλά και να διευρύνουν τις δεξιότητες σύμφωνα με την κλίση τους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

 

 

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης ανέρχεται στα δύο σχολικά έτη (1800 ώρες κατάρτισης) και στους καταρτιζόμενους παρέχεται επιδότηση και ιατροφαρμακευτική κάλυψη του Ι.Κ.Α. 

  

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης