Τηλεκατάρτιση - Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης παρέχονται δυο ειδικότητες:


– Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
– Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος

 

Στα προγράμματα τηλεκατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν άτομα με έντονα κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν και τους παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης από το σπίτι τους. 

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης