Ειδικότητες

Στη Σχολή λειτουργούν διάφορες ειδικότητες εκ των οποίων δύο παρέχονται με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Οι καταρτιζόμενοι τοποθετούνται στα προγράμματα κατόπιν επιλογής και ανάλογα με της δεξιότητές τους, την πάθηση και τις γραμματικές γνώσεις τους.   

 

Οι ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

 

 

 

Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης:

  - Ξυλουργική - Έπιπλα Κουζίνας

  - Πηλοπλαστική - Τουριστικά Κεραμικά

  - Δερματοτεχνία - Κατασκευή Αξεσουάρ

  - Αγιογραφία

Για Απόφοιτους Λυκείου:​

  - Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

  - Κατασκευή - Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Για Απόφοιτους Λυκείου μέσω Τηλεκατάρτισης:

  - Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος

  - Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Πληροφορική
Πληροφορική

Δερματοτεχνία
Δερματοτεχνία

Ξυλουργική
Ξυλουργική

Πληροφορική
Πληροφορική

1/20