Προσωπικό της Σχολής

Η Σχολή στελεχώνεται​ από εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία, τόσο στην κατάρτιση ατόμων με αναπηρία όσο και στην παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, φιλόλογους αλλά και διερμηνείς νοηματικής γλώσσας για τους κωφούς μαθητές που φοιτούν στη Σχολή Η ομάδα εξειδικευμένων διερμηνέων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ) είναι υπεύθυνη  για την κατανόηση των μαθημάτων και για την βοήθεια  των εκπαιδευτών και των μαθητών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 

Η ομάδα των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) στελεχώνεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ως έργο της ομάδας ορίζεται κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των καταρτιζομένων. Οι δράσεις των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (συνεδρίες, ατομικές και ομαδικές, ενημέρωση / πληροφόρηση για παροχές κ.α.) εξελίσσονται ταυτόχρονα με τις ενέργειες κατάρτισης.

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης