Πηλοπλαστική - Τουριστικά Κεραμικά

Σκοπός

Το πρόγραμμα σκοπεύει να δώσει στους καταρτιζόμενους όλο το θεωρητικό και το πρακτικό υπόβαθρο της κεραμικής τέχνης, εστιασμένο σε κατασκευές με μεγάλη ζήτηση στην ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι προηγούμενη εμπειρία στην κεραμική. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να χειρίζονται τον τροχό, να δημιουργούν κεραμικά, αγγεία, γυψοτεχνήματα και να τα διακοσμούν. Θα  μπορούν να απασχοληθούν είτε σε δική τους επιχείρηση, είτε ως τεχνίτες σε εργαστήρια και βιοτεχνίες παραδοσιακής κεραμικής.

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης